Bitum rutier

Bitum rutier este produs în rafinăriile din diferite tipuri de petrol, cu proprietăți și compoziție chimică diferită. În rezultat se obține un amestec complex format din compuși hetero organici și hidrocarburi, care nu este afectat la fierbere, chiar la temperaturile înalte de distilare a petrolului.

Bitumul rutier este unul dintre cele mai importante materiale de construcţie utilizat ca un liant în construcţia şi reparaţia drumurilor, precum și învelișului de uzură a pistei. Proprietățile hidrofobe și adezive a bitumului permite utilizarea lui în fabricarea materialelor pentru acoperișe, pentru fundaţiile clădirilor, în construcția de drumuri, a garnisirea conductelor.

Caracteristicile tehnice a bitumului rutier este determinată de componența sa: fragilitatea, temperatura de înmuiere, indicele de penetrare. Acești indictori sunt diferiți după etapa de încălzire a bitumului, imitînd momentul de îmbătrînire.

Bitumul rutier se diversifică în vîscos - lichid și rece –solid, care se utilizează nemijlocit la diferite lucrări de reparație și construcție a drumurilor.

  • Sibur