Bitum ambalat

Practica constructiilor de drumuri şi calculele arată că calitatea bitumului, parte componentă a mixturii de asfalt cu un conținut de 5-7%, are o influenţă decisivă asupra calităţii şi durabilitații stratului de uzură. Astfel, dublarea termenului de viață a stratului de uzură economisește mijloace la lucrările de reparație în mărime de la 80 la 150% din costul iniţial de construcţie a drumului pe parcursul termenului de exploatare de la 12-22 de ani.

Rezultatele arată, că constructorii de drumuri trebuie în mod prioritar să se concentreze pe calitatea bitumului, iar prețul la bitum este direct proportional calității stratului de uzură. În timpul transportării și depozitării bitumul, pentru a evita pierderea din calitate, nu trebuie să fie influiențat de radiația solară și de temperaturile ridicate. Cel mai bun rezultat de conservare a calităţii bitumului oferă transportul și depozitarea bitumului solid (rece), ambalat în cuburi de carton de unică folosință cu capacitatea aproximativ 1000 de litri, care oferă reducerea costurilor de transport și utilizează mai complet vagoanele şi containerele de 20-inci.

Livrarea bitumului rece ambalat necesită suport tehnic sub forma de ambalare în echipament şi cazan - instalație de topire a bitumului solid, înainte de utilizarea la Stația de asfalt.

Pentru punerea în aplicare a condiţiilor de conservare a calităţii bitumului, IM ”TARAGOT” SRL oferă o nouă tehnologie de ambalare.

Obiectivul strategic al IM ”TARAGOT” SRL este asigurarea construcțiilor drumurilor cu bitum de înaltă calitate, în special în zonele îndepărtate de rafinării. IM”TARAGOT” SRL oferă livrarea bitumului ambalat în containere.

Caracteristicile distinctive ale containerului în comparaţie cu alte tipuri de ambalare a bitumului sînt:

 • forma cuburilor de carton, oferă un aspect compact la depozitarea în mai multe nivele și optimizarea procesului de transportare, minimizînd costurile de transport și depozitare;
 • greutatea (brută), în medie aproximativ 800-1065 kg, permite utilizarea stivuitoarelor, precum şi maxim folosirea containerelor cu capacitatea de 20 inci până la 98%, și în vagoanele închise-până la 95%;
 • greutatea ambalajului nu depășește 7% din greutatea containerului completat cu bitum și este minimă printre containerele similare de unică folosinţă şi reutilizabile în transportarea bitumului;
 • ușor de despachetat. Utilizând instrumente simple cum ar fi polizorul unghiular, despachetarea cubului de bitum congelat durează aproximativ 2 minute. În timpul verii şi în condițiile climaterice toride se recomandă topirea bitumului fără îndepărtarea ambalajului;
 • ambalaj ecologic. Conform Institutului de energetică și mediu (SUA) cel mai mare impact asupra mediului îl are greutatea şi tipul de material din care este produs ambalajul. Liderul după toți parametrii ecologici este cartonul. În acest context, 98% din ambalaj este fabricat din materiale naturale: carton, placaj, cherestea, astfel impactul negativ de utilizare și eliminare a ambalajului este minim.

La dezavantajele bitumului ambalat poate fi atribuit majorarea costurilor în momentul cumpărării, dar în calculele finale aceasta diferență este compensată cu economisirea în total a mijloacelor investite. În conformitate cu calculele efectuate, această economie se estimează la 25% din costul de cumpărare a bitumului. Astfel, să calculăm care sînt economiile la procurarea bitumului ambalat:

 • economia resurselor energetice la încălzirea bitumului; -economii la transportare, ceea ce simplifică livrarea cantității necesare de marfă fără utilizarea vagoanelor specializate;
 • economia mijloacelor în vederea lipsei necesității de întreținere a cisternelor specializate pentru depozitarea bitumului;
 • economisirea mijloacelor financiare în legătura cu reducerea la minim a materialulului rezidual din cisternă;

Transportarea și depozitarea bitumului în containere:

Containerele completate pot fi transportate cu toate tipurile de transport la o distanță nelimitată. Transportarea se efectuează în condițiile climaterice cu o temperatură a aerului (de la -50 la + 50 ° c) și umiditatea relativă a aerului până la 98%. Capacitatea containerului în mijlocul de transport poate fi plasat în 3 nivele. Încărcarea/descărcarea containerului se execută prin intermediul stivuitorului cu o capacitate de 1,5 t-2.5 tone, cu furca de lungimea nu mai mica de 900 mm., și grosimea- nu mai mare de 55 mm.

Avantajele economice la livrarea bitumului ambalat în containere sînt:

 1. Gradul de ocupare a bitumului ambalat în containerul feroviar (netto) este 19.85 tone și 16.8 tone în butoaie de fier, astfel încât costurile de transport la 1 tonă de bitum în container va fi cu 15% mai mici decât pentru transportarea bitumului în butoaie de fier cu capacitatea de 210 kg.
 2. Greutatea ambalajului: containerului este pînă la 7%, iar a butoaielor de fier pînă la 10%.

Păstrarea bitumului ambalat

Containerele completate se păstrează aranjate în 2-3 nivele. Există posibilitatea depozitării containerelor pe o suprafață deschisă plană sub acoperiș cu tent, pentru protecția de precipitaţiile naturale.

 • Sibur