Топилка за битума

Фасованият битум(топилка) доставен до асфалтова база преди да бъде добавен в асфалта, трябва да бъде разтопен до течно състояние с нагряване до температура на препомпване (100°С÷120°С).

Компания «Тарагот» предлага течен битум за директна консумация в производство на асфалт.

Битумът произведен от компания «ТАРАГОТ» се отнася към серия на оборудване, което позволява значително оптимизиране на разходите и минимизиране на загубите на самия битум, като материал. Топилката има модулна конструкция и позволява да се получи течен разтопен битум за един технически цикъл.

Топилката позволява извличане на битума от картонени кубове за сметка на нагрети газове с последващо топене на тръбни нагревателни елементи с прегрято масло.

Топилка се състои от три камери пригодени за натоварване с фасован твърд битум с помощта на товарач директно в опаковка (през лятото и горещините) или без нея. В долната част се намира празен резервоар за разтопен битум с обем 3 м.куб. Вътре в топилката са разположени тръбни регистъри в които циркулира термално масло с температура до 150 С. В топилката едновременно се зареждат три опаковки от твърд фасован битум. Разтопен битум изтича в пригоден резервоар, от който периодическисе изпомпва в редовен резервоар за горещ битум на асфалтовата база или в специализирани коли.

Производителност на топилка, тон/час
2,25
Максимална температура на топлоносителя, С 160
Обща площ на регистъра, м.кв. 60
Габаритни размери на топилка, мм
дължина 5846
широчина 2810
височина 2550
Габаритни размери на транспортно съоръжение на топилка, мм
дължина 5457
широчина 2170
височина 2082
Тегло на топилка, кг 5470
  • Sibur