Битум фасован

Практиката на пътното строителство и разчетите сочат, че качеството на битума и съотношението на битума в сместа влиза до 5-7% от състава на асфалтовата такава и оказва решаващо влияние за качеството и дълготрайността на пътната настилка. За това е необходимо пътните строители в приорететен ред да преценяват качеството на битума и цената трябва да бъде пропорционална на съответното качество на настилката.

За да няма загуба на качество от битума в процес на транспортиране и складиране той не трябва да се оставя на пряко въздействие на слънчева радиация и висока температура. Най-добър резултат на запазване на качествените показатели на битума дава транспортирането му и съхранението му в твърд (студен) вид , в еднократна кубическа опаковка с обем около 1000 литра, която най-ефикасно използва обема на жп вагоните и 20-те футови контейнери с цел намаляване на транспортните разходи.

При доставката на студен опакован битум самият технологически процес е необходимо да бъде окомплектован във вид на оборудване за опаковка с котел за разтопяване (подготовка) на твърд битум преди неговото използане в асфалтовите бази.

Компания IM TARAGOT SRL предлага доставка на фасован битум в контейнери.

Забележителни особенности на контейнерите в сравнение с другите видове опаковки при транспортиране

 • Формата на куб осигурява най-компактно съхраняване на няколко нива и оптимизиране обема при транспортиране и съответно намаляване на транспортните и складови разходи.
 • Теглото (бруто) средно 800-1065 кг позволява използване на мотокари и максимално използване на 20-те футови контейнери.
 • Теглото на опаковка не трябва да е повече от 7% от теглото на запълнен с битум среднотонажен контейнер и по този начин се явава най-икономичния вариант за транспортиране в сравнение с аналогични еднократни и многократни резервоари за транспортиране на битума.
 • Леко разопаковане. Използват на семпли инструменти, строителни флексове и др. за премахване на картона като опаковка и става само за около 2 минути. През лятото се препоръчва топенето на битума да се извършва без премахване на опаковката.
 • Екологичност на опаковката. По данни на института за енергетика и околна среда (САЩ) най-голямо влияние на околната среда оказват теглото и типа на материала на опаковката. Опаковката на 98% е изготовена от естествени материали: картон, шперплат, дъски с отрицателно въздействие от вредни емисии. Приблизително икономията при закупуване на по-голям обем достига до 25% от стойността на закупения битум.

Пресмятанията на общия икономически ефект при закупуване на фасован битум:

 • икономия на енергоресурси при разтопяване на битума;
 • икономия при транспортиране с използване на обикновени вагони и изключване на употребата на спецвагони и битумовози;
 • икономия на големи материални ресурси , във връзка с липсата на необходимост от съхранение в специални битумохранилища;
 • икономия на средства, във връзка с отсътствието на несъбираеми остатъци на материали в резервоарите;

Транспоране и съхраняване на битума в среднотонажни контейнери.

Запълнени контейнерите се превозват на всички транспортни средства с неограничен срок за транспортиране. Превозването се осъществява при следните външни условия: температура на въздуха (-50 до +50С), относителна влажност на въздуха - до 98%. В транспортното средство среднотонажения контейнер се разполага в 1-3 реда по височина. Натоварването и разтоварването от и на контейнера става с мотокар с товароподемност 1,5-2,5 т. с дължина на вилиците не по-малко от 900 мм. и дебелина – не повече от 55 мм.

Икономически предимства при доставка на фасован битум в среднотонажни контейнери

 1. Възможност за товарене на жп контейнер с фасован битум (нетто) 19.85 тона в среднотонажен контейнер и 16.8 тона в стоманени бидони.По този начин се печели от транспортнитте разходи за количества по-малки от 1 тон битум с 15 % от превозването му в стоманени бидони от по 210 кг.
 2. Тегло на опаковка : среднотонажни контейнери до 7%, стоманени бидони -до 10%.

Съхраняване на фасован битум

Запълнен в среднотонажни контейнери се съхранява на 2 -3 реда . Допуска се съхраняването на контейнери на открита външна равна площадка оборудвана с навес за предпазване от слънце и дъжд.

 • Sibur