Битум

Битум - пътен се произвежда от петролопреработващи рафинерии от различен суров петрол с различни свойства и химически състав. В резултат на крейкинга се образува сложна дисперсионна смеска, състояща от органични съединения и въглеводороди, които не могат да кипнат дори и при много високи температури на суровия петрол.

Пътният битум се явава един от най-важните строителни продукти. Той се използва в качеството си на свързващ материал при строителството и ремонтите на пътища и писти за самолети. Добрата адхезия и хидрофобни характеристики позволяват да се използва при производството на материали за покриви, фундаменти, пътни настилки, градски улици, магистрали.

Общата химическа съставка на пътния битум определя негови технически параметри като чупливост и определена температура на разтопяване, разтегливост и гъвкавост. Всички тези данни са различни за студения и топлия битум имитиращ процес на застаряване.

Пътен битум се дели на полутечен и течен. Полутечения се използва в различни видове на пътното строителство и ремонтни дейности.

  • Sibur