Компания «ТАРАГОТ» представлява пълния спектър на услуги по осигуряване на беспрекъснато снабдяване на големи строителни фирми работащи на обекти на инфраструктура директно от заводи производители до обекта без посредници. Тази схема на работа позволява да прави низки цени и висока надежност при доставки на големи количества петролопродукция.

Топилка за битума

Фасованият битум(топилка) доставен до асфалтова база преди да бъде добавен в асфалта, трябва да бъде разтопен до течно състояние с нагряване до температура на препомпване (100°С÷120°С).

Компания «Тарагот» предлага течен битум за директна консумация в производство на асфалт.

Битум фасован

Практиката на пътното строителство и разчетите сочат, че качеството на битума и съотношението на битума в сместа влиза до 5-7% от състава на асфалтовата такава и оказва решаващо влияние за качеството и дълготрайността на пътната настилка. За това е необходимо пътните строители в приорететен ред да преценяват качеството на битума и цената трябва да бъде пропорционална на съответното качество на настилката.

Битум

Битум - пътен се произвежда от петролопреработващи рафинерии от различен суров петрол с различни свойства и химически състав. В резултат на крейкинга се образува сложна дисперсионна смеска, състояща от органични съединения и въглеводороди, които не могат да кипнат дори и при много високи температури на суровия петрол.

  • Sibur