Топилка за битума


Битум фасован


Пускане в експлоатация втора топилка за битум


Определяне на битум за топене София (България)


Терминалът в град Яш (Румъния)


Пускане в експлоатация топилка за битум в Молдова


  • Sibur