За компания

Компания «TARAGOT» повече от 10 години опит в сфера на реализация нефтохимията и нефтопродукти.

Основна задача нашата компания – стабильно и взаимоизгодно сътрудничество, гаранция качества на предлаганата продукции, и пълен комплекс на услуги по безпрекъснато снабдяване на петролопродукти на територия на ЕС и основно в България.

  • Sibur